Language Law and Language Rights Conference, June 14-17, 2006
Welcome/ Fáilte/ Bienvenue

INTERNATIONAL ACADEMY OF LINGUISTIC LAW

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT LINGUISTIQUE

Galway, Ireland, and Montréal, Canada, June 15th, 2005

 

"‘LANGUAGE LAW AND LANGUAGE RIGHTS: THE CHALLENGES OF ENACTMENT AND IMPLEMENTATION"

 

 Galway, Ireland, from 14 - 17 June 2006   

 

The Tenth International Conference on Language and Law of the International Academy of Linguistic Law – LANGUAGE LAW AND LANGUAGE RIGHTS: THE CHALLENGES OF ENACTMENT AND IMPLEMENTATION will take place from 14-17 June 2006 (Wednesday-Saturday), in Galway, Ireland in co-operation with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge (the Academy for Irish-medium Studies), the Irish Centre for Human Rights and the Dept. of Community, Rural and Gaeltacht Affairs.  The Conference will be held on campus at the National University of Ireland, Galway.

 

The working languages of the Conference will be Irish, English and French.

 

 

 

Fáilte

INTERNATIONAL ACADEMY OF LINGUISTIC LAW

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT LINGUISTIQUE

Gaillimh, Éire agus Montréal, Ceanada, 15 Meitheamh 2005

 

NA DÚSHLÁIN A BHAINEANN LE HACHTÚ AGUS LE CUR I BHFEIDHM DLÍ AGUS CEARTA TEANGA

 

Gaillimh, Éire, 14 – 17 Meitheamh 2006

 

Reáchtálfar an deichiú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Theanga agus Dlí de chuid Acadamh Idirnáisiúnta an Dlí Teanga – NA DÚSHLÁIN A BHAINEANN LE HACHTÚ AGUS LE CUR I BHFEIDHM DLÍ AGUS CEARTA TEANGA – an 1417 Meitheamh 2006 (CéadaoinSatharn), i nGaillimh, Éire. Is i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, leis an Ionad Éireannach um Chearta Daonna agus leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta a reáchtálfar an chomhdháil a bheidh ar siúl ar champas Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 

 

Is iad an Ghaeilge, an Béarla agus an Fhraincis teangacha oibre na comhdhála.

 

 

Bienvenue

INTERNATIONAL ACADEMY OF LINGUISTIC LAW

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT LINGUISTIQUE

Galway, Irlande, et Montréal, Canada, 15 Juin 2005

 

DROITS LINGUISTIQUES : LES DÉFIS DE LA MISE EN OEUVRE

 

Galway, Irlande, 14-17 Juin 2006

 

La dixième Conférence internationale de l'Académie internationale de droit linguistique sur le droit et la langue, "Droit, langue et droits linguistiques: les défis de la mise en œuvre", aura lieu du mercredi 14 juin au samedi 17 juin 2006 à Galway, en Irlande, en collaboration avec Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge (l'Académie des études irlandaises), le Centre irlandais des droits de l’homme et le Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (ministère des Affaires communautaires, rurales et relatives aux régions de langue gaélique). La conférence aura lieu sur le campus de l'Université nationale d'Irlande, à Galway.

 

Les langues de travail de la Conférence seront l'irlandais, l'anglais et le français.