Ireland 1916-2016: The Promise and Challenge of National Sovereignty, November 10-12
Welcome/Fáilte

NUI Galway will host a 1916-2016 conference in November 2016 with academic contributions from a broad range of Ireland’s universities and institutes of  technology, as well as from a number of leading international figures.

For full information on the conference, please visit the website here.

Beidh comhdháil náisiúnta ar siúl in OÉ Gaillimh ó 10-12 Samhain 2016, ina bpléifear 1916 agus ceannasacht náisiúnta na hÉireann. Glacfaidh acadóirí ó ollscoileanna agus institiúidí teicneolaíochta na tíre seo páirt sa chomhdháil, chomh maith le saineolaithe idirnáisiúnta.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an gcomhdháil ar fáil ar an láithreán gréasáin seo.