CLIL agus an Teagasc Trí Ghaeilge, 27 Feabhra, 2010
Fáilte

Comhdháil CLIL agus an Teagasc Trí Ghaeilge

                      Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i gcomhpháirtíocht le

                                               Gaelscoileanna Teo

   Dé Sathairn 27 Feabhra 2010

 

Orbsen Building

 

Nóta: Clárúchán dúnta anois. Déan teagmháil le Sinéad Ní Ghuidhir ag

087 6799346

Note:  Registration has now closed.  Please contact Sinéad 0876799346

 

Ar an Dioplóma Iarchéime san Oideachas (DIO), déanann na micléinn a gcuid cleachtadh teagaisc i scoileanna Gaeltachta agus i nGaelcholáistí ar fud na tíre. Cé gur trí Ghaeilge a mhúintear na scoláirí sna scoileanna sin, ní hí an mháthair teanga í do thromlach na scoláirí sa tír seo.

 

Mar is eol do mhúinteoirí, dá fheabhas an spreagadh, sea is fearr an fhoghlaim a tharlaíonn. Is ar an bhfíric shimplí seo atá CLIL Content and Language Integrated Learning bunaithe chomh maith.  Sa spreagadh chun foghlama, bíonn idir riachtanas agus suim i gceist. Tá ciall oideolaíoch agus eacnamaíoch sa tuairim gur fearrde an dalta nuair atá teanga agus ábhar á dteagasc in éindí.

 

Go baileach, séard atá ar siúl sna scoileanna agus ar an gcúrsa DIO ná CLIL nó Foghlaim Teanga agus Ábhar Comhtháite - ag tógáil réimse iomlán an tumoideachais san áireamh.  Tá bunús láidir leis an tumoideachas ag léibhéal na mbunscoileanna, ach níl freastal mar is cuí déanta go fóill ar riachtanaisí an mhúinteora ag an dara léibhéal.

 

Beidh Comhdháil in Ollscoil na hÉireann Gaillimh i gcomhpháirtíocht le Gaelscoileanna Teo ar an Satharn 27 Feabhra, ag díriú ar CLIL & an Teagasc Trí Ghaeilge.

 

Siad aidhmeanna na comhdhála seo ná díriú ar riachtanais na meánmhúinteoirí atá ag teagasc trí mheán na Gaeilge agus aird a tharraingt ar mhodhanna, ar stráitéisí agus ar thaighde  CLIL.

 

Is mian linn forbairt a dhéanamh ar dhearadh agus ar chruthú áiseanna, agus ba dheas linn líonra a bhunú chun comhrá a thosnú, chun tacaíocht a thabhairt agus chun barr chleachtas a roinnt i measc na múinteoirí.

 

 

Siad na haoichainteoirí atá san áireamh ar an bpainéal faoi láthair ná

 

María Jesús Frigols-Martin - Valencia

Muiris Ó Laoire – IT  Trá Lí

Áine Furlong – IT Phort Láirge

Olive Ní Chonghaile – Clochar na Trócaire, Tuaim, Co. Na Gaillimhe

Do Coyle – Ollscoil Aberdeen

Carmel Mary Coonan - Universita Ca’ Foscari, Venice, An Iodáil

Yolanda Ruiz de Zarobe - Ollscoil Thír na mBascach, An Spáinn

 

Na téamaí a chlúdófar ag an gcomhdháil ná

  • CLIL sa seomra ranga
  • Plean ceachta CLIL
  • CLIL agus mionteangacha
  • Forbairt CLIL
  • Tograí CLIL le mionteangacha
  • Dearadh áiseanna CLIL agus ábhar don seomra ranga

 

 

 

Cuirfear tús leis an lá ag 9.30 agus leanfar go dtí 4.30 um thráthnóna.

Costas €55 atá ar an gComhdháil

Clúdaíonn sin lón agus caifé tríd an lae.

 

Cé dó an Chomhdháil seo?

Má tá aon bhaint agat le teagasc trí Ghaeilge,

nó teagasc trí theanga ar bith nach í máthair theanga an dalta í,

Má mhúineann tú i gColáiste Samhraidh,

Má tá baint agat le heagras Gaeilge,

Más spéis leat teangacha,

Más múinteoir Gaeilge tú,

Más múinteoir ábhair tú ag teagasc trí Ghaeilge,

is duitse an Chomhdháil seo!

 

 

Beidh stráitéisí le taispeáint agus le foghlaim, bealaí núálacha inar féidir leat ábhar agus teanga a mhúineadh in éindí ar bhealach atá spreagúil, agus a éascoidh an fhoghlaim.

Beidh múinteoirí ann ag labhairt ar a dtaithí féin ag cur CLIL i gleachtadh. Beidh aoichainteoirí ann ón tír seo agus ag teacht chugainn ón Eoraip lena gcuid taithí agus eolais a roinnt.

 

Bígí linn!