EFACIS 2013-Towards 2016:Old and New Irelands,5-7 June 2013
Leagan Gaeilge

Naoú Comhdháil 

 

 

I DTREO 2016: ÉIRE - MAR A BHÍ AGUS MAR ATÁ 

 

5-7 MEITHEAMH 2013, OLLSCOIL NA HÉIREANN, GAILLIMH

 

Eochairléachtaí: An tOllamh Diarmaid Ferriter (Ollamh le Nua-Stair na hÉireann, Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath), an Dr Alan Ahearne (Comhalta den Choimisiún, Banc Ceannais na hÉireann agus Comhairleoir Speisialta iar-Aire Airgeadais na hÉireann (2008-2011) Brian Lenihan) agus Peter Taylor.

Taibheoirí rannpháirteach: Stiúrthóir agus úrscéalaí Neil Jordan; Úrscéalaí agus drámadóir Patrick McCabe; Stiúrthóir Amharclainne Garry Hynes.

 

Móimint chinniúnach ab ea 1916 i stair chomhaimseartha na hÉireann. Tá cáil ar an mbliain seo mar

gheall ar Éirí Amach na Cásca a thug Saorstát Éireann chun cinn sa bhliain 1922. Ach tá cuimhne eile ag Aontachtaithe in Éirinn ar an mbliain 1916 mar gheall ar ócáid mhíleata eile, Cath na Somme, a bhfuil tábhacht shiombaileach ar leith leis dóibhsean fós. Taobh amuigh den saol polaitiúil, foilsíodh an chéad úrscéal de chuid James Joyce i 1916, A Portrait of the Artist as a Young Man, is sa bhliain 1916 atá dráma seamhnach Seán O’Casey The Plough and the Stars suite agus scríobh W.B. Yeats ceann de na dánta is mó a foilsíodh leis,  ‘Easter 1916’ sa bhliain sin chomh maith.  Go deimhin, is i 1916 a bunaíodh an chéad chuideachta scannán in Éirinn, The Film Company of Ireland; gabhadh comhbhunaitheoir na cuideachta, James Mark Sullivan, tar éis an Éirí Amach agus cúisíodh é mar gheall ar an bpáirt a thóg sé sa choimheascar.  I 1916 rinneadh Éire a ailíniú le Meán-Am Greenwich den chéad uair, in áit Mheán-Am Bhaile Átha Cliath. Cé gur thug an t-athrú Éire níos gaire don chuid eile den Ríocht ar feadh seal beag, is í an chuimhne ar an athrú polaitiúil a mhaireann i gcuimhne an phobail i gcónaí.

                 Agus muid ag druidim le Comóradh Céad Bliain 1916, chonacthas tionchar imeachtaí na bliana sin ar Éirinn na comhaimsire go soiléir in eagarfhocal The Irish Times an 18 Samhain 2010, an lá i ndiaidh an fhógra go raibh Éire chun cúnamh airgid a fháil ón AE agus ón IMF. ‘Was it for this the men of 1916 died?’ a d’fhiafraigh an t-eagarfhocal, rud a tharraing aird ar chúrsaí inscne agus an Comóradh.

                 Dá réir sin, fáiltíonn an chomhdháil seo roimh pháipéir ar an téama ‘I DTREO 2016: ÉIRE - MAR A BHÍ AGUS MAR ATÁ’ ó réimsí éagsúla peirspictíochta agus ó na disciplíní faoi leith, lena n-áirítear stair, staidéar inscne, polaitíocht, eacnamaíocht, staidéar diaspóra, tíreolaíocht chultúrtha, cultúr digiteach, litríocht, amharclannaíocht, béaloideas, staidéar scannán agus meán, teanga, socheolaíocht, fealsúnacht, diagacht, éicichriticeas, spórt agus staidéar cultúrtha. Tagann sé seo le cúram EFACIS chun forbairt a dhéanamh ar theagasc agus ar thaighde sa Léann Éireannach mar réimse staidéir idirdhisciplíneach agus ildisciplíneach, i gcomhthéacs Eorpach. Táthar ag súil go bhfoilseofar sraith foilseachán mar thoradh ar an gcomhdháil seo in am don chomóradh céad bliain in 2016.

 

 

Tuilleadh eolais ó:  

 

 

Ellen McCabe,

Riarthóir Comhdhála,

Scoil Scannánaíochta & Meán Digiteach Huston,

Ollscoil na hÉireann,

Gaillimh. Éire

Rphost: e.mccabe1@nuigalway.ie

 

 

Coiste Eagrúcháin: Seán Crosson, Philip Dine, Conn Holohan, Anne Karhio, Patrick Lonergan, Tina-Karen Pusse, Jeannine Woods.

 

 

  

Millennium Fund

                

www.meetinireland.com