1st International Language Conference, 10th & 11th December, 2010
Glaoch Do Pháipéir

Cíorfaidh an chomhdháil ceisteanna a bhaineann leis an aistriúchán leis an teicneolaíocht agus leis an bhfoghlaim féinriartha i bhfoghlaim teangacha.  Fáilteofar roimh pháipéir, cheardlanna agus roimh phóstaeir faoi na cinnteidil ghinearálta a leanas:

1. An tAistriúchán, an Teicneolaíocht agus an tAistriúchan Clos-Amhairc.
2. Foghlaim Fhéinriartha Teangacha.
3. An Comhchreat Tagartha Eorpach agus an Portfóilió.
4. Teagasc agus Foghlaim Mhachnamhach.
5. Na Meáin/na hIlmheáin i bhFoghlaim Teangacha.
6. Cian- agus e-fhoghlaim.
7. Timpeallachtaí Fíorúla Foghlama i dTeagasc agus i bhFoghlaim Teangacha.
8. Oiliúint Teagascóirí.
9. Tástáil agus Measúnú Teangacha.
10.  Ceisteanna Ilchultúrtha i dTeagasc agus i bhFoghlaim Teangacha.

Cuir coimrithe de 300 focal (spásáil shingil) do pháipéir, do cheardlanna nó do phóstaeir mar cheangaltán le teideal, chomh maith le d’ainm, do sheoladh, an institiúid lena mbaineann tú agus cur síos gearr beathaisnéise, i gcorp an ríomhphoist, chuig ball amháin de choiste eagraithe na comhdhála.
Glacfar le páipéir, le ceardlanna agus le póstaeir i: Gaeilge, Béarla, Fraincis, Iodáilis, Gearmáinis agus Spáinnis.  Foilseofar rogha páipéar ó imeachtaí na Comhdhála.


Cuir fios ar bhall den choiste eagraithe i gcomhair tuilleadh eolais.

An Coiste Eagraithe
An Dr Laura McLoughlin – laura.mcloughlin@nuigalway.ie
An Dr Dorothy Ní Uigín – dorothy.niuigin@oegaillimh.ie
Ms Pilar Alderete – pilar.alderete@nuigalway.ie
Ms Labhaoise Ní Dhonnchadha – labhaoise.nidhonnchadha@nuigalway.ie

Spriocdháta do choimrithe: 31 Márta, 2010
Dátaí na Comhdhála: 10 -11 Nollaig, 2010