CLIL agus an Teagasc Trí Ghaeilge, 27 Feabhra, 2010
Urraíocht/ Sponsor/ Partners

Is i gcomhpháirt le Gaelscoileanna atá an Chomhdháil seo á reachtáil.

Tá maoiniú tugtha ag Gaelscoileanna na haoi chainteoirí uilig a thabhairt chuig an gComhdháil, iad ag teacht ó chian agus ó chóngar. Táimid fíor bhuíoch as an gcúnamh seo.

 

Míle buíochas freisin as cúnamh airgid a fháil ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta.

 

Fuarthas cúnamh airgid freisin ó Chiste na Mílaoise, Ollscoil  na hÉireann, Gaillimh chun tacú le costais na Comhdhála