Language Law and Language Rights Conference, June 14-17, 2006

Príomhpháirtithe

 

             Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Tá an togra seo á chur chun cinn ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus ag an Ionad Éireannach um Chearta Daonna in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bunaíodh OÉ Gaillimh i 1845 (Coláiste na Banríona, Gaillimh an uair sin) agus chláraigh 63 mac léinn léi i 1849. Is foras bríomhar anois í a bhfuil os cionn 14,000 mac léinn cláraithe léi (lena n-áirítear mic léinn ó bhreis agus 40 tír), ar chúrsaí i seacht ndámh – na Dána, Eolaíocht, Tráchtáil, Innealtóireacht, Dlí, Leigheas agus Eolaíochtaí Sláinte, agus Léann Ceilteach.

 

     Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Bunaíodh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge le gairid san Ollscoil le cláir a riaradh trí Ghaeilge ag leibhéal fochéime agus máistreachta i scileanna teanga feidhmí, i staidéar an aistriúcháin, sa teicneolaíocht faisnéise, i staidéar na cumarsáide, san oideachas agus i staidéar na drámaíochta. Tá cláir thaighde ag an Acadamh sna réimsí thuas agus sa phleanáil teanga chomh maith.

 

 

                                                          An tIonad Éireannach um Chearta an Duine

Bunaíodh an tIonad Éireannach um Chearta an Duine in Eanáir 2000, agus tá sé tiomanta do staidéar agus cothú a dhéanamh ar chearta an duine agus ar an dlí daonnachtúil. Cé go bhfuil an tIonad uathrialach ó thaobh suímh agus feidhmiú ó lá go lá, is comhaltaí de Dhámh na Tráchtála in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh na comhaltaí acadúla ar an bhfoireann. Cuireann an tIonad cláir LL.M. ar fáil faoi láthair sa Dlí um Chearta Idirnáisiúnta an Duine, in Oibríochtaí Idirnáisiúnta Tacaíochta Síochána agus tá Clár Trasteorann sa Dlí um Chearta an Duine agus Cearta an Duine agus Dlí Coiriúil á reáchtáil ag an Ionad i gcomhar le hOllscoil na Banríona, Béal Feirste. Chomh maith leis sin, tá an tIonad páirteach i Máistreacht na hEorpa sna Cearta Daonna agus Daonlathasú, tionscnaimh de chuid an AE, agus Máistreacht Ollscoil Mhálta sna Cearta Daonna agus Daonlathasú.

 

 

    An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Is í an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta an roinn rialtais atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn.  Tá sé mar aidhm aici forbairt inmharthana agus chuimsitheach na bpobal, pobail uirbeacha agus pobail tuaithe, a chur chun cinn agus a thacú, lena n-áirítear pobail Ghaeltachta agus oileáin, ag cothú réigiúin níos cothroime agus míbhuntáistí a mhaolú, dá bharr sin, agus cur le húsáid na Gaeilge.