Language Law and Language Rights Conference, June 14-17, 2006

GAIRM AR PHÁIPÉIR

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le clárú, lóistín nó le hachoimre de do pháipéar a sheoladh, déan teagmháil dhíreach, chomh luath agus is féidir, leis an gCoiste Eagraithe i nGaillimh ag an seoladh seo: iall-confer@nuigalway.ie; teil.: 00 353 91 495217; facs: 00 353 91 495568.

 

Ina theannta sin, caithfear cóip de gach achoimre a sheoladh chuig an gCoiste i gCeanada ag an seoladh seo: IALL-AIDL, suite J-4, 6000, Chemin Deacon, Montréal (Québec), Ceanada H3S 2T9. R-phost: academy.all@attglobal.net; suíomh idirlín: www.iall-aidl.org; teil.: 1+ (514) 345-0718; facs: 1+ (514) 345-0860. Ba cheart achoimre den pháipéar (200–400 focal) is mian leat a thabhairt, a sheoladh roimh 31 Nollaig 2005.

 

Is iad seo a leanas na hábhair a bheidh faoi chaibidil ag an gComhdháil:

·         Cearta teanga agus reachtaíocht teanga

·         Cearta teanga i mbunreachtanna thíortha an domhain

·         Pleanáil teanga agus Cearta Daonna

·         An pholaitíocht a bhaineann le cearta agus le teanga

·         Cearta teanga don tríú glúin imirceach

·         An tIlteangachas agus cearta teanga

·         Teangacha na mbundúchasach agus cearta na mionlach

·         Mionlaigh teanga, teangacha neamhfhorleathana, teangacha i mbaol agus Cearta Daonna

·         Cearta teanga os comhair na cúirte agus i láthair an dlí

·         Cearta teanga i gcúrsaí oideachais

·         Teanga an dlí