Language Law and Language Rights Conference, June 14-17, 2006

Lóistín

 

Tá freagracht ar gach toscaire lóistín a fháil dó/di féin. Chun faisnéis a fháil ar óstlanna i nGaillimh féach:

http://galway.goireland.com/scripts/low/xq/asp/areatype.c/areaid.178/qx/area.htm

 

Chun faisnéis a fháil faoin lóistín atá ar an gcampas féach: http://www.corribvillage.com/