Language Law and Language Rights Conference, June 14-17, 2006

Coiste

 

An Coiste Eagrúcháin

Is iad an coiste áitiúil eagrúcháin don chomhdháil:

 • Joe Mac Donnacha, Comhordaitheoir Acadúil, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.
 • An tOllamh Bill Schabas, Stiúrthóir, Ionad na hÉireann um Chearta an Duine.
 • Caitlín Nic an Ultaigh, Ceannasaí Bainistíochta, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.
 • An Dr Joshua Castellino, Ionad na hÉireann um Chearta an Duine.
 • Sophie Cacciaguidi-Fahy, Dámh an Dlí, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
 • Veronica Ní Ghríofa, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.
 • Seán Ó Leidhinn, An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Comhaltaí na hÉireann ar an gCoiste Eolaíoch

Is iad an coiste áitiúil eolaíoch don chomhdháil:

 • An tOllamh Bill Schabas, Stiúrthóir, Ionad na hÉireann um Chearta an Duine.
 • An Dr Joshua Castellino, Ionad na hÉireann um Chearta an Duine.
 • Joe Mac Donnacha, Comhordaitheoir Acadúil, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.
 • An Dr Peadar Ó Flatharta, Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
 • Dónal Ó Riagáin, Comhairleoir Neamhspleách agus comhalta de Choiste Comhairleoireach Idirnaisiúnta Linguapax